Ajankohtaista

MJ Härkönen Oy on vuoden Verkosto -yritys 2015

MJ Härkönen Oy on saanut alkunsa jo vuonna 1937, kun Hannes Härkönen perusti Taivalkosken ensimmäisen taksipalveluyrityksen. 60-luvulta alkaen yrityksen päätoimialana on ollut raakapuukuljetukset. Nyt yritys toimii jo kolmannessa sukupolvessa Matti Härkösen luotsaamana.

MJ Härkönen Oy:n kotipaikka on ollut vuodesta 2011 alkaen Oulu. Henkilöstöä on kahdesta kolmeen sesongin mukaan. Yritys toimii yhdellä ajoneuvoyhdistelmällä ja laajalla maantieteellisellä alueella, palvellen useita asiakkuuksia. Yritys kuuluu QTeam -verkostoon, josta se saa mm. myynnin sekä markkinoinnin tukea.

Keskittyminen ydinosaamiseen yhteistyön avulla

”Olemme aina keskittyneet tarjoamaan palveluja ydinosaamisemme alueilta. Tänä päivänä kilpailutilanne ja vaatimukset pienyrittäjälle ovat monelta osin hyvin haastavia. Siksi onnistunut verkostoyhteistyö on ollut edellytys kilpailukyvylle ja jatkuvuuden rakentamiselle”, kertoi Matti Härkönen.

”Puutavara-auton kuljettajan työ on vaativaa ja onneksi yrityksemme on aina onnistunut löytämään motivoituneita työntekijöitä. Toimimme laajalla alueella, jossa tiivis yhteistyö muiden yritysten ja kuljettajien kanssa on avainasemassa hyvän asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Iso kiitos kuuluu myös henkilöstölle ja kaikille kumppaneille”, jatkoi Härkönen.

Tunnustuksen myöntäminen Verkosto -päivässä

Kuljetus- ja koneyritysten valtakunnallinen yritysverkosto QTeam kokoontui lauantaina 21.11.2015 Vuokattiin, Holiday Club Katinkultaan. QTeam -yritysverkostoon kuuluu 154 yritystä, joissa on koneita ja ajoneuvoja yli 450. Verkostopäivän teemana oli tänä vuonna toimitusketjun laadunhallinta. Luento-osuudella kuultiin mm. MetsäGroupin Ääneskosken tehdashankkeen logistiikkavaikutuksista ja illalla vietettiin pikkujoulua yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Verkostopäivän osallistujamäärä oli runsas, yht. yli 140 hlö.


Lisätietoja:

MJ Härkönen Oy, www.mjharkonen.fi
Matti Härkönen p. 040 733 6390

QTeam -yritysverkosto, www.QTeam.fi
Pasi Korhonen p. 0400 586 147

Vuoden Verkosto -yrityksen valintakriteerit ovat:

Yritys/yrittäjä on ollut toiminnassaan esimerkillinen, luotettava ja yhteistyökykyinen.

Yrityksellä on tyytyväiset asiakkaat.

Yrityksellä on käytössään laatu- ja ympäristöjärjestelmä, jolla sitä johdetaan ja kehitetään asiakasvaatimusten mukaisesti.

Yrityksellä on motivoitunut henkilöstö, jonka osaamista kehitetään suunnitelmallisesti.

Yrityksellä on käytössään nykyaikaiset ja huolletut ajoneuvot, koneet ja laitteet.

Yritys toimii vastuullisesti ja energiatehokkaasti.

Yritys on luotettava kumppani ja liittynyt tilaajavastuu.fi -palveluun.

Yritys on aktiivisesti myötävaikuttanut QTeam-verkoston toimintojen kehittymiseen.

 

Vuoden verkostoyritys 2015 www

Kuvateksti: Matti Härkönen (kesk.) vastaanottamassa Vuoden QTeam-yritys tunnustusta. Sen luovuttivat Matti Kilpeläinen PKY-LAATU OY:stä ja Pasi Korhonen QTeam:sta (vas.).

Ajankohtaista

Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä