Ajankohtaista

QTeam -verkostosta pienyrityksille suuruuden etuja

Kainuun Sanomat 4.10.2017 - Talous

Sotkamolainen QTeam Systems Oy hakee verkostoitumisella pienille yrityksille kilpailukykyä.Keinoja ovat myynnin ja hankinnan keskittäminen sekä koulutukset.

 

QTeam Systems Oy on asiantuntijayritys, jonka kumppanina on toimitusjohtaja Pasi Korhosen mukaan lähes 200 kone- ja kuljetusyritystä sekä neljä metsätoimistoa.

– Kehitämme verkostoyritysten kilpailukykyä. Ydintehtävämme ovat yritysten palveluiden myyminen, hankintapalvelut, koulutukset ja logistiikan ohjauspalvelut.

Yhteensä liki 30 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon luovat verkostoyritykset toimivat eri puolilla Suomea. Liikevaihdosta noin viidesosa kertyy Kainuusta.

Vuonna 2005 perustetun QTeamin omistavat Pasi Korhonen, Harri Pääkkönen ja Marko Leinonen. Henkilöstöä on yhteensä kahdeksan. Lisäksi yritys hankkii palveluita ulkopuolisilta konsulteilta.

QTeam neuvottelee ja kilpailuttaa yritysten hankintoja ja tekee niistä kattosopimukset. Tärkeimpiä ovat poltto- ja voiteluaineet sekä renkaat.

– Tarkoituksena on hankintojen keskittäminen ja suurista volyymeistä saatavat edut verkostolle, Korhonen kertoo.

Lisäksi QTeam järjestää koulutuksia ja konsulttipalveluja. Tarjontaan kuuluu esimerkiksi kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaiset jatkokoulutukset.

Palveluihin sisältyy myös laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentaminen.

– Tärkeintä on, että verkostona pystymme tarjoamaan esimerkiksi metsäteollisuuden asiakkaillemme laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti. Tavoitteena on, että kaikilla verkoston yrityksillä on ajan tasalla oleva laatu- ja ympäristöjärjestelmä, Korhonen kertoo.

QTeam myy verkostoyritysten tuottamia palveluita, joita ovat muun muassa koneellinen puunkorjuu ja lähikuljetus, raaka- ja energiapuun kuljetus sekä kappaletavara- ja hakekuljetukset.

Korhonen toivoo Paltamon biotuotetehtaan toteutuvan.

– Uusi tehdas olisi iso tekijä Kainuussa. Se toisi tasaisuutta kone- ja kuljetusyritysten toimintaan ja nostaisi käyttöastetta, joka nykyisellään ei ole vielä riittävällä tasolla.

QTeam pystyy tarjoamaan Kainuussa puunjalostajille raaka-ainetoimitukset kannolta tehtaalle asti.

– Korjuu- ja kuljetuspalveluiden lisäksi verkostoomme kuuluvat metsätoimistot tarjoavat metsänhoitopalveluita. Hoidetut metsät ja metsäautotiet luovat jatkossa kaikille osapuolille parempaa tuottoa, Korhonen huomauttaa.

Korhonen on tyytyväinen QTeamin Kainuussa saamaan jalansijaan. Kasvua haetaan kehittämällä verkostolle uusia palveluja. Valmistumassa on esimerkiksi uusi logistiikan ohjauspalvelu, joka on yhteensopiva suurten puunjalostajien järjestelmien kanssa. Mahdollisuuksia haetaan myös maakunnan ulkopuolelta.

– Kainuu on meille tärkeä toiminta-alue. Jos täällä pärjää, voi onnistua muuallakin.

Kuhmolainen Kuljetusliike O Malinen Oy on osallistunut QTeamin toimintaan alusta lähtien. Toimitusjohtaja Olavi Malinen uskoo verkostoitumisen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa.

Yhteistyö tarjoaa kuljetusyritykselle mahdollisuuden osallistua suurempiin urakkatarjouskilpailuihin kuin yksin olisi mahdollista.

– Yrityksellämme on periaatteena, että yhdessä urakassa ei ole kiinni koko kalusto. Jos yhteen urakkaan sitoo kaiken kaluston, voi jossain vaiheessa käydä niin, että pihassa seisoo useampi auto tyhjän panttina, sanoo yhdeksällä autolla liikennöivä Olavi Malinen.

Malisella on myös omia urakoita ja asiakassuhteita esimerkiksi Kuhmo Oy:n, Stora Enson ja Metsäkontion kanssa.

Kainuun Sanomat 04102017Toimitusjohtaja Pasi Korhosen mukaan QTeam Systemsin ydintehtävä on kehittää verkostoyritysten kilpailukykyä. Veera Niskanen ja Helena Keränen työskentelevät myynnissä ja markkinoinnissa.

Teksti ja kuva Kainuun Sanomat: Tuulikki Huusko

Ajankohtaista

Copyright © 2024 QTeam.

Ota yhteyttä